Ο Σκοπός μας Χάρτης website
Κεντρική σελίδα
Ζωολογικό
Βοτανικό
Ανθρωπολογικό
Ορυκτολογικό - Γεωλογικό

 

Σπηλαιολογική ζωή :

Διάφορες φωτογραφίες του Μουσείου :

Ελληνικά ορθόπτερα

Διάφορα κολεόπτερα απ' όλο το κόσμο

Οι Ελληνικές πεταλούδες της Κρήτης

Πεταλούδες της Ελλάδας

Ελληνικές Πεταλούδες

 

 
Αγριόγατος / Felis silvestris
 
 
Κρητικός Αίγαγρος / capra aegagrus creticus
 
 
Κρητικός Αίγαγρος / capra aegagrus creticus
 
 
Κρητικός Αίγαγρος / capra aegagrus creticus
 
 
Ασβός ή άρκαλος (meles meles arcalus)
 
 
Ασημόγλαρος - Larus argentarus
 
 
Ασημόγλαρος - Larus argentarus
 
 
Ασημόγλαρος - Larus argentarus
 
 
Αυγά Χελώνας Καρέττα - Καρέττα
 
 
Χελώνα Caretta - Caretta
 
 
Χελώνα Caretta - Caretta
 
 
Χελώνα Caretta - Caretta
 
 
Δελφίνι
 
 
Βουνοσταχτάρα / Apus melba
 
 
Δεκοκτούρα / streptopelia decaocto
 
 
Φάσσα - columba Palumbus
 
 
Γερακίνα / buteo - buteo
 
 
Γυπαετός - gypaetus barbatus
 
 
Γυπαετός - gypaetus barbatus
 
 
Γυπαετός - gypaetus barbatus
 
 
Κυπαρίσσι Λευκών Ορέων
 
 
Κυπαρίσσι Λευκών Ορέων
 
 
Κυπαρίσσι Λευκών Ορέων
 
 
Κιρκινέζι / Falco naumani
 
 
Koκκινόχηνα - Branta fuficollis
 
 
Κοράκι
 
 
Κίσσα / Garrulus glandarius
 
 
Λύκος
 
 
Μαυρκιρκίνεζο / Falco vespertinus
 
 
Μυρομυγαχάφτης / Ficedula hupoleuca
 
 
Μαυροπλεργός / Ciconia nigra
 
 
Μαυροπετρίτης / Falco eleonorare
 
 
Φώκια / Monachus - Monachus
 
 
Φώκια / Monachus - Monachus
 
 
Φώκια / Monachus - Monachus
 
 
Φώκια / Monachus - Monachus
 
 
Μπούφος - Bubo - Bubo
 
 
Μυγοχάφτης - Muscicapa striata
 
 
Νερόκοτα / Gallinula chloropus
 
 
Νυκτοκόρακας / nucticarax
 
 
Νυχτερίδα
 
 
Νυχτερίδα
 
 
Νυχτερίδα
 
 
Νυφίτσα / Mustella nivalis
 
 
Ο κανναβός ή όρνιο (Gyps fulvus)
 
 
Ο κανναβός ή όρνιο (Gyps fulvus)
 
 
Ο κανναβός ή όρνιο (Gyps fulvus)
 
 
Σπόνδυλας Φάλαινας
 
 
Πελαργός / Ciconia - Ciconia
 
 
Πετροπέρδικα / Alectoris graeca
 
 
Πλατώνι / Dama dama
 
 
Πλατώνι / Dama dama
 
 
Ποταμοχελώνα
 
 
Ψαρώνι / Sturnus vulgaris
 
 
Σκατζόχοιρος / Erinaceus concolor
 
 
Σκατζόχοιρος / Erinaceus concolor
 
 
Σπίνος / Fringilla coelebs
 
 
Σπιζαετός / Hteraaetus fasciatus
 
 
Σταχτάρα / Apus - Apus
 
 
Συκοφάγος / Oriolus - oriolus
 
 
Τσαλαπετεινός / Upupa epops
 
 
 
 
Χρυσαετός - Aquila chrysaetos
 
 
Χρυσαετός - Aquila chrysaetos
 
 
Χρυσογέρακο - Falco biarmicus
 
 
Ζάρα
 
 
 

 

Λεωφόρος Κνωσσού 157 , 71409 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ: 2810-324711 - 2810-324366

All rights reserved © 2004 [www.kritikoi.gr] Ένα αφιέρωμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.